REGULAMIN

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO e-daag.com.pl

(dotyczy Umów Sprzedaży zawartych od 25 MAJA 2018 roku)

 

Od 1 stycznia 2020 roku wchodzą w życie zmiany w Ustawie o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. W związku z tym dodaliśmy niezbędne informację w  regulaminie § 2 pkt 13 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE


 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego e-daag, dostępnego pod adresem www.e-daag.com.pl. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. DEFINICJE:

a. Klient to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach sklepu internetowego e-daag.

b.Sklep (sklep internetowy) to serwis internetowy dostępny pod adresem www.e-daag.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia. Sklep internetowy e-daag prowadzony jest przez Ledrin Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Vetterów 6a, 20-277 Lublin zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000085721, NIP 712-23-06-324, REGON 430859991, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 50 000 zł ( dalej Sprzedawca”).

c. Towar to produkty prezentowane w Sklepie internetowym e-daag

d. Zamówienie to oświadczenie woli Klienta sklepu internetowego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru. Umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego e-daag.

e. Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

f. Ustawa o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Regulamin określa w szczególności warunki i zasady składania zamówień, zawierania Umów Sprzedaży, zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem sklepu internetowego www.e-daag.com.pl na rzecz Klientów.

4. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż nowych, wolnych od wad produktów za pośrednictwem strony internetowej. Wszelkie informacje na temat promocji w sklepie internetowym, będą zamieszczone na stronie internetowej sklepu. Informacje o towarach podane na stronach sklepu internetowego, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia z dostępem do Internetu.

6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat.

7. Umowy sprzedaży towarów zawierane są zgodnie z prawem polskim.

8. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:

a. telefon - 81 718 74 47

b. e-mail – sklep@daag.com.pl

c. adres korespondencyjny – Ledrin Sp. z o.o. ul. Vetterów 6a, 20-277 Lublin.

 

§ 2 PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIENIA


1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, należy wejść na stronę internetową www.e-daag.com.pl, dokonać wyboru towaru (jego koloru, rozmiaru), podejmując kolejne czynności techniczne zgodnie z komunikatami dostępnymi na stronie. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. Produkty w sklepie internetowym są szczegółową oznaczone. Na karcie produktu (pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie) znajdują się informację o właściwościach towaru, jego cenie, rozmiarze, kolorze, materiale, z którego jest wykonany, itp.

3. Zamówienia na produkty oferowane w sklepie internetowym dokonywane są poprzez wybór towaru z dostępnej oferty sklepu zamieszczonego na stronie internetowej, poprzez kliknięcie ikony „DO KOSZYKA”. Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, pojawia się komunikat "POMYŚLNIE DODANO DO KOSZYKA".

4. Zawartość koszyka jest widoczna po kliknięciu na ikonę koszyka w pasku u góry strony. Przejść do koszyka można poprzez wybranie przycisku "KOSZYK", który uruchamia stronę pokazującą wszystkie produkty, które się w nim znajdują. Klient ma możliwość modyfikacji ilości wybranych produktów. Usunięcie produktu z koszyka następuje po wybraniu pola X w kolumnie AKCJE. Klient dokonuje wyboru: sposobu dostawy, metody płatności.

5. Po wybraniu opcji „ZAMAWIAM”, uruchomi się strona, gdzie Klient może wybrać zakupy z rejestracją lub bez rejestracji. Po wybraniu pola "ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE", uruchomi się strona, gdzie należy wprowadzić dane niezbędne do wysyłki zamówionego towaru. W celu złożenia zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz naciśnięcie przycisku PODSUMOWANIE.

6. W podsumowaniu zamówienia znajdują się następujące informację:

- przedmiot zamówienia (lista wybranych towarów)

- jednostkowe oraz łączne ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy

- adres dostawy (na tym etapie zamówienia istnieje możliwość edycji danych)

- adres na fakturze (na tym etapie zamówienia istnieje możliwość edycji danych)

- przewidywany termin wysyłki

- wybrana forma dostawy (na tym etapie zamówienia istnieje możliwość zmiany)

- wybrana forma płatności  (na tym etapie zamówienia istnieje możliwość zmiany)

W celu wysłania zamówienia należy wybrać przycisk ZAMAWIAM I PŁACĘ, składając zamówienie Klient potwierdza, że wie że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Wysłane zamówienie stanowi oświadczenie woli zawarcia ze sklepem internetowym umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu sklepu. Po wysłaniu zamówienia pojawia się komunikat: Dziękujemy za złożenie zamówienia! Na stronie zamieszczony jest komunikat o sposobie komunikowania się z Sklepem, podane są informację odnośnie numeru zamówienia, całkowitej wartości zamówienia (z kosztami dostawy). 

7. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia do kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień.

8. Po złożeniu zamówienia Kupujący (w ciągu kilku minut) otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w zamówieniu lub przy rejestracji.

9. Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

10. Zamówienia mogą składać zarejestrowani użytkownicy jak i niezarejestrowani klienci sklepu. Rejestracja jest dobrowolna, bezpłatna i odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie Sklepu.

11. Rejestracji mogą dokonać osoby pełnoletnie (powyżej 18 roku życia) i podmioty gospodarcze.

12. Podczas rejestracji należy podać poprawne i prawdziwe dane.

13. W przypadku chęci otrzymania faktury za zakup, Kupujący w trakcie wypełniania danych w PODSUMOWANIU podaje NIP i dane swojej firmy. Sprzedający nie będzie miał możliwości wystawienia faktury, jeżeli Kupujący w chwili składania zamówienia nie poda danych firmy ( w tym NIP). 

Kupujący nie będzie mógł wystąpić o fakturę u sprzedawcy, który zarejestrował sprzedasz na kasie fiskalnej oraz wystawił paragon do zamówienia (na którym nie ma NIP-u Kupującego).

 

§ 3 CENY


1. Ceny dostępne w sklepie internetowym www.e-daag.com.pl są wyrażone w złotych polskich, są cenami brutto (zawierają podatek VAT - 23%). Klient może dokonać wyboru waluty, w której chcę dokonać zakupu. 

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

3. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy.

4. Do ceny produktu należy doliczyć koszty przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.

5. Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty (wraz z kosztami dostawy) przedstawiona jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.

6. Do każdego przesłanego towaru załączony jest dowód zakupu w postaci paragonu, albo na życzenie Klienta- przedsiębiorcy faktura VAT.

 

§ 4 METODY PŁATNOŚCI


1. Klient posiada prawo wyboru formy płatności na jeden z poniższych sposobów:

a). w formie przedpłaty-przelew bankowy na konto bankowe sprzedającego:

Ledrin Sp. z o. o.

ul. Vetterów 6a
20-277 Lublin
Bank Santander Consumer Bank S.A. nr rachunku 29 1090 2688 0000 0001 0444 2417

Uwaga: w treści przelewu prosimy podać numer zamówienia

b). szybka płatność internetowa PRZELEWY24, karta kredytowa-PayPal

c). za pobraniem-to jest gotówką w miejscu dostawy, kurierowi doręczającemu przesyłkę (płatność za pobraniem).

d). płatność gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy

Ledrin Sp. z o. o.

ul. Vetterów 6a

20-277 Lublin

2. W przypadku płatności kartą lub przelewem wyrób zostanie wysłany po zaksięgowaniu wpłaty na rachunek bankowy sprzedającego.

3. Na płatność (przelew) lub informację o odbiorze osobistym czekamy do 5 dni od złożenia zamówienia.

 

§ 5 WYSYŁKA


1. Zamówiony towar można odebrać w siedzibie firmy. Po złożeniu zamówienia należy oczekiwać na kontakt e-mailowy celem ustalenia terminu odbioru. Odbiór osobisty jest bezpłatny.

2. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Klient dokonuje wyboru formy przesyłki w trakcie składania zamówienia. Koszty przesyłki naliczane są według zasad:

a). 15,00 zł – płatność przelewem lub kartą kredytową

b). 18,00 zł – płatność za pobraniem.

3. W przypadku nie zastania klienta przez kuriera DPD pod wskazanym adresem, kurier powinien zostawić dokument awizo z numerem przesyłki i telefonem do oddziału DPD. Ponowna próba dostarczenia następuje zazwyczaj następnego dnia. Można zadzwonić na podany na awizo numer telefonu i potwierdzić dogodną godzinę i dzień ponownej próby doręczenia. W przypadku gdy powtórna próba doręczenia nie powiedzie się przesyłka zwykle wraca do nadawcy lub zostaje zatrzymana w oddziale DPD do czasu wyjaśnienia sprawy.

4. Wyroby pakowane są w torby ochronne i wysyłane w kartonowych pudłach.

5. Przy otwieraniu produktu Klient musi uważać, aby go nie uszkodzić, szczególnie w przypadku posługiwania się ostrymi narzędziami.

6. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera Klient proszony jest o sprawdzenie w obecności przewoźnika kompletności zawartości przesyłki, stanu opakowania zewnętrznego i stanu zamówionego towaru oraz niezwłoczne zgłoszenie do sklepu internetowego e-daag wad, uszkodzeń opakowania zewnętrznego lub braków w zamówieniu.

7. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piatku, w godzinach (7-15), w których pracuje sklep.

8. Paczki nadawane są w ciągu 48 godz. od zaksięgowania przelewu na koncie.

9. Dostarczaniem zamówień zajmuje się firma kurierska – przewidywany czas dostawy to jeden dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki.

 

§ 6 GWARANCJA


1. Ledrin Sp. z o. o. odpowiada jako sprzedawca względem Klienta według reguł określonych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. , zgodnie z którymi wszystkie towary objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za zgodność towaru z umową.

2. Gwarancja ogranicza się do wartości zakupionego produktu.

 

§ 7 REKLAMACJE


1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym a art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. Z 2014, poz 121).

2.Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.

3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

4. Poszczególne produkty należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta zamieszczoną na samym produkcie.

5. Kupującemu przysługują 2 lata gwarancji, sprzedawca wydaje kupującemu wraz z rzeczą sprzedaną dokument gwarancyjny – Karta Gwarancyjna.

6. Adres do wysyłki reklamacji:

Ledrin sp. z o. o. 20-277 Lublin, ul. Vetterów 6a.

7. Do złożenia reklamacji, należy dołączyć opis przyczyny składania reklamacji (jak produkt jest uszkodzony lub wadliwy) oraz informację niezbędne do zidentyfikowania zamówienia, a następnie odesłać towar przesyłką opłaconą przez Klienta.

8. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia dostarczenia reklamacji wraz z opisem przyczyn reklamacji.

9. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji (gdy nie będzie możliwa naprawa, wymiana lub zwrot gotówki) towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

10. Odpowiedzialnością z tytułu niezgodności towaru z umową nie są objęte:

a. powstałe w trakcie użytkowania:

uszkodzenia mechaniczne (obicia, otarcia, zadrapania, itp.), uszkodzenia chemiczne, uszkodzenia powstałe w wyniku działania ekstremalnych temperatur, zabrudzenia, odbarwienia, ślady po przemoczeniu (przepoceniu), uszkodzenia wynikające z niedbałego i niewłaściwego użytkowania wyrobu, nieprzestrzegania prawidłowej eksploatacji w tym instrukcji użytkowania normalnego zużycia i wycierania wyrobu, celowego uszkodzenia wyrobu.

b. w przypadku wyrobów wykonanych ze skór z włosiem na zewnątrz, gwarancja nie obejmuje wycierania się okrywy włosowej (jest to naturalna właściwość skóry).
W przypadku wyrobów wykonanych z materiałów old look-''starzonych", gwarancja nie obejmuje wszelkiego rodzaju wycierania farby i lica oraz zarysowań materiału, itp., ponieważ stanowi to element design wyrobu.

c. należy pamiętać o podatności wyrobów ze skór naturalnych, na wszelkiego rodzaju zabrudzenia, zatłuszczenia, będące bardzo trudne do usunięcia lub niemożliwe. Do czyszczenia nie należy używać agresywnych środków czyszczących, ale wyłącznie specjalnych środków przeznaczonych do konserwacji skór i materiałów.

Produkty (głównie w ciemnych kolorach) mogą pozostawiać na ubraniach lekkie przebarwienia, szczególnie w miejscach narażonych na potliwość.

Wyroby z zamszu, mogą pozostawiać na ubraniach niewielki meszek. Pamiętajmy, że jest to naturalna właściwość zamszu, który ma tendencje do wycierania się podczas użytkowania.

 

§ 8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


1. Każdy Klient może w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostawy towaru, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

2. Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) /o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*) /odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data(*)

Niepotrzebne skreślić.

 

 

3. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres :

Ledrin Sp. z o. o.

ul. Vetterów 6a
20-277 Lublin

4. Zwrot towaru jest możliwy w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwracany produkt powinien być czysty, nie używany, z przyczepionymi metkami, zapakowany w bezpieczny sposób w kartonowe pudełko.

5.W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy zwrot wpłaconej kwoty następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oryginału oświadczenia odstąpienia od umowy przez sklep internetowy.

6. Pieniądze zostaną zwrócone na konto wskazane przez Klienta w oświadczeniu odstąpienia od umowy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi klient.

 

§ 9 NEWSLETTER


1. Każdy z Klientów sklepu internetowego e-daag ma możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie bezpłatnego Newslettera. Wysyłany jest tylko do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu rejestracji, zamówienia lub w Formularzu zamówienia i wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

2. Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów w Sklepie internetowym i aktualnych promocjach.

3. Zgoda na otrzymywanie Newsletter jest udzielana bezterminowo z zastrzeżeniem, że Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej, na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z subskrypcji Newslettera.

 

§ 10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych( w tym w szczególności imienia, nazwiska, numeru telefonu i pełnego adresu dla celów realizacji zamówienia) przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

2. Dane osobowe znajdują się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.

3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

5. Więcej informacji w → POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

 

§ 11 POLITYKA COOKIES


1. Ledrin Sp. z o. o. może wykorzystywać pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Klienta z witryny i sklepu internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez klientów zakupów. Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z witryny i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny. W każdym wypadku klient może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki.

2. Więcej informacji na temat → POLITYKI COOKIES

 

§ 12 INFORMACJE KOŃCOWE


1.Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie sklepu e-daag.

2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.

3.Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.e-daag.com.pl

4. do korzystania ze sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

5. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu zamieszczania w nim treści bezprawnych.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

8. Wszystkie informacje zamieszczone na sklepie internetowym www.e-daag.com.pl są chronione prawami autorskimi. Kopiowanie grafiki, wykorzystywanie treści (zarówno w całości jak i po części) wymaga wcześniejszej pisemnej zgody od sklepu internetowego e-daag.

9. Regulamin sklepu internetowego nieaktualny (do 24.05.2018) dostępny pod linkiem: → REGULAMIN

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl