Firma Ledrin Sp. z o.o. realizuje projekt z Działania 1.3 RPO WL 2007 - 2013 współfinansowany ze środków unijnych i budżetu Państwa.


Nazwa Beneficjenta: Ledrin Sp. z o.o.

Numer projektu: 02.11-WND-RPLU.01.03.00-06-034/11

Całkowita wartość Projektu: 586 095,00 PLN

Tytuł projektu: Zastosowanie innowacyjnych technologii podstawą budowania pozycji konkurencyjnej spółki Ledrin.

Krótki opis projektu: Celem projektu jest zastosowanie innowacyjnych technologii, co znacząco wpłynie na wzrost konkurencyjności spółki. Projekt polega na zakupie innowacyjnych, nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych służących wdrożeniu innowacji produktowej, procesowej i organizacyjnej oraz zaawansowanych technologii ICT, dzięki którym firma uzyska przewagę konkurencyjną na rynku.

Punkt Informacyjny Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWL w Lublinie ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin

tel. 0 800 888 776 (bezpłatna infolinia), 81 44 16 864 e-mail: rpo@lubelskie.pl, www.rpo.lubelskie.pl

Punkt Informacyjny Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin

tel. 81 46 23 800 , 81 46 23 812, 81-46-23 831 e-mail: lawp@lubelskie.pl www.lawp.lubelskie.pl